18/04/2016

Aula Gmachu Fizyki jak z gwieździstej nocy, studenckie kreacje jak z przyjęć Jaya Gatsbiego, a muzyka żywiołowa jak studia na Politechnice Warszawskiej! Niezapomniane połowinki Wydziałów Chemicznego, Fizyki IChiP i MiNI.

Łukasz Nowak