07/08/2017

Wyprawa do Gruzji, a dokładniej w góry Kaukazu. Zachwycił mnie ogrom i przestrzeń tamtejszych gór. Do 3000m porośnięte są trawami, co przypomina powiększone 4 krotnie Bieszczady. Zawędrowałem do stacji meteorologicznej pod Kazbekiem (wspomniany szczyt ma 5047m wysokości) oraz odwiedziłem Dolinę Truso.

Mateusz Olender